Taken en verantwoordelijkheden

De gemeente Amsterdam wil dat alle cliënten die op de wachtlijst staan een trajecthouder krijgen. De trajecthouder vervult een regierol over het traject van de cliënt. De trajecthouder MO heeft, in tegenstelling tot de trajecthouder Beschermd wonen, gemiddeld 2,5 uur per maand beschikbaar voor casemanagement en waar nodig begeleiding.
De cliënt wordt door de veldtafel op de wachtlijst voor een cluster geplaatst. De trajecthouder zal het trajecthouderschap op zich nemen. Het trajecthouderschap stopt nadat de cliënt geplaatst wordt op de aangewezen plek in het cluster waarvoor hij op de wachtlijst staat. Daarna zal een interne trajecthouder van de betrokken organisatie deze casemanagementrol gaan vervullen.

Informatie
De rol van de trajecthouder is opgedeeld in een regierol en een inhoudelijke casemanagement rol.
De regierol; bewaken of de cliënt nog op de wachtlijst voor het juiste cluster staat. Daarnaast wordt de voortgang van de doelen op een aantal domeinen gemonitord. Toeleiden naar zorg en dagbesteding, schuldhulpverlening ed.

De inhoudelijke casemanagement rol: bieden van begeleiding op maat op diverse leefdomeinen samen met de cliënt. Deze rol is gericht op het voorbereiden van cliënten om te kunnen gaan wonen en het bieden van overbruggingszorg tijdens het wachten op een woonplek.

Taken van de trajecthouder:

 • De Trajecthouder draagt zorg over van Integraal Traject Plan (overnemen van de centrale toegang MO (CTMO)), bewaken en toezien op de uitvoering daarvan;
 • De Trajecthouder houdt contact met en is het contact voor de cliënt
  • Minimaal een keer per maand contact met de cliënt (gemiddeld 2,5 uur per maand);
  • stelt samen met de cliënt de doelen op die zich richten op het zo snel mogelijk verkrijgen van passende doelvoorziening.
   • Huisvesting: waaronder huisvesting ter overbrugging, doorstroom en een passende (eind)voorziening.
   • Zorg: draagt zorg voor afstemming tussen behandelaar en begeleiding (afstemming doelen behandelplan/doelen trajectplan.)
   • Financiën: draagt zorg voor inzet klantmanager op gebied van inkomensvoorziening, budgetbeheer, schuldregeling en - sanering. En het (laten) regelen van de daarvoor benodigde zaken zoals ID, zorgverzekering, inschrijving bij woningbouw, WA verzekering, ed.
   • Dagbesteding: variërend van zingeving tot perspectief op of deelname aan de arbeidsmarkt.
 • De trajecthouder informeert en overlegt met de andere betrokken ketenpartners over de stappen die in het traject worden gezet;
 • De trajecthouder vult eens per jaar een ZRM (zelfredzaamheidsmatrix) in Trajectus in.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
De trajecthouder werkt volgens de afspraken zoals die in het handboek MO en het werkboek Trajecthouders MO beschreven staan.
De trajecthouder heeft een ambulante functie die gepaard gaat met een zelfstandigheid en bijbehorende bevoegdheden.
Een trajecthouder is verantwoordelijk voor: goede uitvoering van het privacy-beleid.

De plaats van de functie binnen de organisatie
Hoewel het formeel werkgeverschap bij het Leger des Heils ligt, werk je als trajecthouder in een stedelijk team dat onder de GGD valt. Dit is ook de plek waar je als trajecthouder inhoudelijke verantwoording aflegt voor de invulling van de functie.

Over Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.
Per jaar staan er meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.Lijkt je dit wat?
We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ voor maart 2020. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Profiel kandidaat

 • Minimaal afgerond HBO (SPH/MWD) met aandachtsgebied wijkzorg;
 • Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
 • Hoge mate van tact, luisterend vermogen en empathie;
 • Je kan omgaan met verschillende belangen;
 • Pro-actief en ondernemend in het signaleren en bespreken van consequenties van ontwikkelingen;
 • Planningsvaardigheden en omgaan met druk;
 • Goede mondelinge, schriftelijke en administratieve vaardigheden;
 • Kennis van de OGGZ en GGZ;
 • Kennis van de sociale kaart en het goed kunnen netwerken;
 • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Geboden wordt

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 8. Deze loopt van minimaal €2.627,- tot maximaal €3.742,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:

Aanstelling is in eerste instantie voor de duur van vier maanden.

Meer informatie

Christa Baas, manager BTM
c.baas@legerdesheils.nl
Telefoonnummer: 06-51933865

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!

Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Leger des Heils

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De ...

Ik wil meer weten over Leger des Heils

Jij een baan, wij geven kinderen een betere toekomst!

Doordat jij gebruik maakt van onze vacatureservice, geven wij kinderen een betere toekomst.

Lees hoe we dat doen